REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN CANTONADA

Olot, Girona
Montserrat Nogués
Privat
2009

RECONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ HABITATGE DINS EL BARRI VELL

Girona
Montserrat Nogués
Privat
2009

REHABILITACIÓ HABITATGE "M" AL BARRI VELL

Girona
Montserrat Nogués
Privat
2008-2009

REHABILITACIÓ HABITATGE ENTRE MIGERES

Girona
Montserrat Nogués
Privat
1998