REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE EN CANTONADA A LA TALLADA D'EMPORDÀ