OBERTURA DE LA VIDRIERA DE LA NAU IV DE LA CATEDRAL DE GIRONA