REFORMA DE LA CASA ENSESA PER A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA