PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL PALLOL DEL BARRI VELL DE GIRONA